"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać."

John Grisham

Adwokatura Polska

Gotowe rozwiązania

Dobry adwokat nie tylko wskazuje przepisy, ale pokazuje też rozwiązania.

Partnerskie podejście

Głęboko wierzę, że dobry adwokat w pierwszej kolejności patrzy na interes swojego klienta.

Zaangażowanie i determinacja

Dobry prawnik powinien zawsze indywidualnie podchodzić do sprawy swojego klienta.

Ciągły rozwój

Nieustannie staram się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę.

Prawnik Morąg, Olsztyn, Elbląg

Adwokat
Justyna Kośman

Adwokat Justyna Kośman oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego, karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnego. Usługi Kancelarii skierowane są zarówno do podmiotów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje Klientom udzielanie indywidualnych porad prawnych, stałą obsługę prawną, sporządzanie pism procesowych, zastępstwo przed sądami powszechnymi, organami, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Obszar praktyki

Prawo gospodarcze

 • spory pomiędzy przedsiębiorcami
 • odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. (art. 299 k.s.h.)
 • zabezpieczanie wierzytelności
 • sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • sprawy z zakresu ujawniania danych w biurach informacji gospodarczej

Prawo rodzinne

 • władza rodzicielska (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • alimenty (pozew o alimenty, podwyższenie/obniżenie alimentów)
 • kontakty rodzica z dzieckiem
 • porozumienie rodzicielskie
 • rozwód z orzekaniem o winie stron
 • rozwód bez orzekania o winie stron
 • sądowy podział majątku byłych małżonków

Prawo karne, karne wykonawcze, sprawy nieletnich

 • reprezentacja podejrzanych, oskarżonych skazanych, a także oskarżycieli posiłkowych świadków w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego sądowego, jak i na etapie postępowania wykonawczego
 • dozór elektroniczny
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności
 • przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Prawo pracy

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • mobbing w pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę należności ze stosunku pracy

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • wydziedziczenie
 • testamenty

Prawo umów

 • sporządzanie i analiza umów
 • kary umowne
 • niedozwolone postanowienia umowne
 • odstąpienie od umowy, zwrot należności i naprawienie szkody
 • sprawy o unieważnienie czynności prawnej (umowy)
 • sprawy o uznanie czynności prawnej (umowy) za bezskuteczną